Korona -ohjeet

Kaukapartiossa noudatetaan Hämeen Partiopiiri ry:n lippukunnille antamia ohjeita koronatilanteen kanssa toimimiseen. Päivitetty 20.1.

Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä ollaan koronan leviämisvaiheessa. Noudatamme kaikilla alueilla sairaanhoitopiirien ohjeistuksia.

Alla ohjeet partiotoimintaan Hämeen Partiopiirin alueella. Toimintaan voi osallistua vain täysin terveenä. Karanteenitilanteessa (virallisessa tai omaehtoisessa) toimintaan ei voi osallistua, suosittelemme myös pidättäytymään toiminnasta, jos joku perheenjäsenistä on karanteenissa.

Ajantasaisin partiotoimintaa koskeva valtakunnallinen ohjeistus löytyy osoitteesta www.partio.fi/korona, ja hämeen partiopiirin ohjeistus: https://hp.partio.fi/ajankohtaista/hameen-partiopiirin-alueelliset-tarkennukset-valtakunnalliseen-koronaohjeeseen/

Yleiset hygieniavelvoitteet kaikessa toiminnassa

Kaikessa toiminnassa tulee noudattaa tartuntatautilain pykälän 58 c yleisiä hygieniavaatimuksia. Osallistujilla tulee olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

  • Osallistujille annetaan toimintaohjeet riittävän etäisyyden ylläpitämisestä, käsien puhdistamisesta ja muista vastaavista käytännöistä, joilla estetään tartuntojen leviämistä.
  • Tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan.
  • Osallistujien oleskelu järjestetään toiminnan erityispiirteet huomioiden mahdollisimman väljästi. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Lisäksi voimassa on laaja kasvomaskisuositus. Suositus koskee kaikkia 12 vuotta täyttäneitä ja maskia tulisi käyttää kaikissa sisätiloissa ja kulkuvälineissä sekä myös ulkona sellaisissa tilanteissa, joissa lähikontaktin välttäminen ei ole mahdollista.
Kaikkia osallistujia on syytä muistuttaa siitä, että toimintaan voi osallistua vain täysin terveenä.

Viikkotoiminta, retket, leirit ja lippukunnan sisäiset tapahtumat

Tällä hetkellä partiotoimintaa, johon ei liity yöpymisiä, voi järjestää kaikenikäisille harrastajille ulkona, kunhan se tapahtuu väljästi ja terveysturvallisuusohjeistukset huomioiden.

Vuonna 2003 syntyneille sekä sitä nuoremmille viikkotoimintaa voi järjestää myös sisällä, terveysturvallisuusohjeistukset huomioiden ja omissa toimintaryhmissä. Perhepartiotoimintaa voi järjestää ulkona.

  • Sisätiloissa tulee kiinnittää erityistä huomioita hyvään käsihygieniaan, riittävän väljään toimimiseen ja lähikontaktien välttämiseen sekä maskien käyttöön. Myös tilojen siisteydestä tulee huolehtia tehostamalla mm. pintojen puhdistusta.

 

  • Suosittelemme järjestämään toimintaa ensisijaisesti ulkona, jossa etäisyyttä toisiin osallistujiin on helpompi pitää.

 

  • Rajoitukset eivät estä retkien järjestämistä, mutta THL:n riskiluokituksen perusteella suosittelemme nyt pidättäytymään yöpymistä vaativien tapahtumien järjestämisestä.

 

  • Huomioikaa jo retkien ja tapahtumien suunnitteluvaiheessa yleiset hygieniavaatimukset, porrastakaa ruokailut, järjestäkää ohjelma mahdollisimman pitkälti ulkona ja pitäkää kirjaa osallistuneista.